Adıyaman Su Arıtım Evsel ve Endüstriyel Sistemler

Ürünlerimizdeki Sertifikalar ne İşe yarar?

24 Ekim 2019      512 Okuma     

İnsan Sağlığının önem kazandığı günümüzde üretilen ürünler de insan sağlığını etkileme ihtimali yüksek olan kanserojen atıkların ürün yapılarında bulunup bulunmadığı konusunda bir çok kuruluş hizmet vermektedir. Bu firmalar ürünlere kalite onay belgesi vererek ürünü tescillemiş olurlar.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İşletmenin amaç ve hedeflerini destekleyici nitelikteki ISO 9001, kalite politikalarının ve hedeflerin belirlenip uygulanabilmesi için gerekli olan süreç, prosedür ve sorumlulukların altını çizer. Sekiz kalite yönetim prensibine dayanan ISO 9001:2015 standardı, müşterilerinin ve paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmesi için işletmenin ne şekilde çalışması gerektiğini tanımlar:

Müşteri odaklılık
Liderlik
Çalışanların katkısı
Süreçlere yaklaşım
Kurumsal yapı
Sürekli gelişim
Duruma dayalı karar verme
Riske dayalı düşünme


NSF Belgesi Nedir?

Nsf belgesi aslında kısaca açıklayacak olursak bir tür gıda uygunluk belgesidir.
NSF, National Sanitation Foundaditon kelimelerinin kısaltmasıdır. Ulusal Hijyen Vakfı demektir.
Yıllar evvelce Amerika’da kurulan bu vakıf; su, besin, etraf ve tüketici ürünlerinin sıhhat, hijyen ve temizlik standartlarının belirlenmesinde, test edilmesinde, sertifikalandırmada yetkin, bağımsız, uluslararası en üst otorite durumuna gelmiştir.
Örneğin NSF 51 sertifikası; besin alanları amacıyla imal edilen nitelik standartları gereği dışalım gerçekleştirme amacıyla sarfedilen ; sıhhat gereksinimlerini üst düzeyde karşıladığını belgeleyen uluslararası bir sertifika programıdır.
Ürünlerin üretim aşamasından itibaren besin sağlığına idealluğunu denetim ederek çoğu teste tabi tutmaktadır. Bio Uni S, Power Cleaner H&M, Bio Circle Liquid ve Inox Top adlı temizleyiciler, Uluslar arası geçerliliği olan NSF Sertifikası (National Sanitary Foundation—Uluslar arası Sıhhat Kuruluşu) ile belgelenmiştir.
NSF belgesi, kullanıcı ve besin denetleyicilerine, sarfedilen temizlik kimyasalının besin güvenliği yönünden ideal olduğunu garanti eder.

FDA Belgesi Nedir?

FDA Belgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bir bürosudur. FDA Belgesi açılımı U.S. Food and Drug Administration olup, Türkçe karşılığı olarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ifade ediilebilir.
FDA Belgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde insan yada hayvanların tüketmesi maksadıyla gıdanın üretimi, gıdanın işlemesi, gıdanın paketlemesini gerçekleştiren ve ya bunları elinde bulunduran bütün yerli ve yabancı tesisler FDA Sertifikası tescil kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Halk Sağlığı Güvenliği ve Biyoterörizm Hazırlık ve Tepki Kanunu 2002 (Biyoterörizm Yasası), Sağlık ve İnsan Hizmetleri Birimine bağlı olan Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA) gıda hususunda tek düzenleyici firma olarak belirler. Halkı korumak adına ilave adımlar atması için yada ABD gıda pazarının emniyetini terör olaylarına karşı korumayı hedeflemektedir. Bioterorizm yasası uyarınca 16 Ekim 2003 tarihinden bu zamanda kadar geçen süreçte ABD’ye gönderilecek her türlü yiyecek, içecek ve ilaç için FDA Belgesiteyidi alması gerekmektedir. ABD tüketicilerine sunulan yabancı gıda, medikal cihaz ve ilaç firmaları için FDA Belgesi ruhsatı bir zorunluluktur.Kozmetik firmalarının kaydı zorunlu değildir; fakat bu ruhsat ABD pazarı için güven oluşturduğundan, aynı zamanda da önemli bir pazarlama aracıdır.
ABD Kongresi, bu yasayı bir sonraki sene düzelterek, şirketlere yeni ilaçların güvenliğini ispatlamaları zorunluluğunu getirdi. Yeni kanunda kozmetik ve tedavi edici cihazlar için de yönetmelikler yer aldı

Water Quality Belgesi Nedir ?

Su Arıtma Endüstri Sertifikası WQA Tüketicilerin su arıtımı için satın alabileceği ürünler için üçüncü taraf sertifikası (özellikle Altın Mühür) sunar.
Bu program, onlarca yıllık bir süreden sonra, su arıtma endüstrisindeki en eski üçüncü taraf test ve belgelendirme programıdır. Altın Mühür kolaylıkla tanınabilir ve tüketicilere ürünlerin güvenli ve düzgün çalıştığını bildirir.
Altın Mühür Programı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) ve SCC (Kanada Standartlar Konseyi) tarafından ISO / IEC 17065’e saygın bir sertifikalandırma ajansı olarak akredite edilmiştir. Tüketici ve endüstri uzmanları her zaman Su arıtma ürünlerini seçerken Altın Mühürlü olan ürünleri tercih ederler.

 

CE Belgesi Nedir ?

CE belgesi Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında benimsenen yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım talimatları kapsamındaki ürünlerin bu talimatlara uygunluğunu ve gerekli değerlendirilme faaliyetlerinden geçtiği anlamına gelen birlik işaretidir. CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir. CE işareti kalite işareti gibi düşünülmemelidir. Çünkü CE tüketiciye kalite güvencesi ile sağlanamaz. Güvenli olması ön plandadır. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına karşın CE zorunlu bir işarettir. Ürünün Avrupa birliği teknik mevzuatına ve kriterlerine uygun olduğu anlamına gelir.

CE belgesi bir marka ya da kalite belgesi değildir. CE işareti taşıyan ürünler Avrupa birliği ile ilgili direk tipleri uygun ve gerekli tüm kriterlerin yerine getirildiğinin kanıtıdır Avrupa Birliği’nde c e belgesinin kapsamına alınan ürünler bu işaret olmaksızın pazara sunulamaz. Pazara sunmak hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ve Avrupa Birliği başından bu ülkeleri ithal edilen bütün ürünleri kapsamaktadır Bundan dolayı ülkemizdeki ihracatçıları Avrupa Birliği’ne yapacakları ihracatlarda CE belgesi hususuna önem vermeleri gerekmektedir.

CE işareti özellikle son yıllarda Avrupa Birliği’ne giriş süreci kapsamında ülkemiz adına yaşanan olumlu gelişmeler ileriki dönemlerde bazı avantajları beraberinde getirecektir. Bunun için ülkemizin bazı Avrupa Birliği mevzuatlarını uygulayabilmek için üstlendiği sorumluluk ve düzenlemeleri yaptığı takdirde, gerekli yetkiyi alarak kendisinin görevlendirdiği test ve belgelendirme kuruluşlarına CE işareti verme yetkisini kazanmıştır. Bu sayede CE işareti taşıması gereken bir ürünü Avrupa birliği ülkelerine ihraç eden ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin satacağı ürünlere CE belgesi almak için ihracat yapacağı Avrupa birliği ülkelerinin belgelendirme ve test kuruluşlarına başvurma zorunluluğu olmayacaktır.

CE ‘NİN AÇILIMI VE KISACA ANLAMI NEDİR?
CE işareti kısaca İngilizce ifade olarak anlamı, “Conformite European” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş ve Türkçe, “Avrupa Standardlarına Uygunluk” manasına gelmektedir.

CE BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Fransızca’da “Avrupa’ya uygunluk” (Conformie Europeene) anlamında olan CE belgesi, Avrupa Birliğinin “yeni yaklaşım politikası” kapsamında teknik mevzuata uyum çerçevesinde 1987 yılında yayınlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” ürünleri için geçerli olan bir işarettir. CE belgesi olan bir ürün, ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir. Her talimatta bulunan temel güvenlik ve temel sağlık gereksinimleriyle alakalı zorunlu koşullar bu çerçeveye giren bütün ürünler tarafından karşılanması zorunludur. Özetlemek gerekirse CE belgesini sadece bir kalite işareti olarak görmemek gerekmektedir.

CE işareti ürünün çevreye, insana ve doğaya karşı minimum güvenlik şartlarında olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence sayesinde ürün ticari olarak Avrupa’da bir kimlik sahibi olur. Yayınlanan bu talimatlarda ürünün tanımı, olması gerekli minimum güvenlik şartları, taşıdığı mevcut riskler ile değerlendirmeye uygunluk prosedürleri yer almaktadır. CE belgesi herhangi bir hizmet ya da ürünün, Avrupa birliği standartlarına ve mevzuatına uygun olduğunu belirten bir işarettir.

Yayın Hakkı Adıyaman Su Arıtm’a aittir. Kopyalanamaz

© 2020 Adıyaman Su Arıtım | Tüm hakkı saklıdır.