Adıyaman Su Arıtma Evsel ve Endüstriyel Sistemler

Kişisel Verilerin Korunması

27 Ağustos 2020      1251 Okuma

ADIYAMAN SU ARITMA SİSTEMLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Adıyamanın Tercihi Su Arıtma

Adıyaman Su Arıtma

ADIYAMAN  SU ARITMA SİSTEMLERİ (“Şirket”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında:

• Adıyaman Su Arıtma bünyesinde ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği İnternet sitelerimiz başta olmak üzere Şirket veya Adıyaman Su Arıtma ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Şirketimiz tarafından yönetilen  İnternet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve Adıyaman Su Arıtma ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan şirketimize ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınız ile iletişim sağlayan Şirket yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla,
• Şirket tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Adıyaman Su Arıtma altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı (“ Adıyaman Su Arıtma Mağazaları”) kanalıyla,
• Şirket adına Adıyaman Su Arıtma için faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan Şirket çalışanları ve/veya üçüncü kişi çalışanları (“Saha Çalışanları”) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında düzenlenen formlar ve sair yolla,
• Şirkete ait yahut Şirket kontrolünde bulunan iş yerleri (“İşyerleri”) kanalıyla,
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket ve Adıyaman Su Arıtma adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,
• E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
• Şirket yahut Şirketin hizmet aldığı üçüncü kişiler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,
• Şirketin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı İnternet bağlamak için kullanılan İnternet protokolü (IP) adresi; İnternet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; İnternet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler örnek gösterilebilir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

E-posta adresi: adiyamansuaritim@gmail.com

İleride yukarıda belirtilen yöntemlere eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler.

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri İnternet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

© 2024 Adıyaman Su Arıtma Evsel & Endüstriyel Sistemler | Tüm hakkı saklıdır.

Hemen Ara