Adıyaman Su Arıtma Evsel ve Endüstriyel Sistemler

İLERİ TEKNOLOJİ ARITMA SİSTEMLERİ;

Fiziksel veya biyolojik arıtma yöntemleriyle yeterli düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin (azot, fosfor, ağır metaller, toksik organik maddeler vb.) giderilmesinde kullanılan arıtma işlemidir. Gelişmiş ülkelerde bu sorunu çözmüşken Ülkemizde İleri teknoloji Arıtma Sistemlerinin yetersizliği ve bilgisizliği yüzünden denizlerimiz deki canlılık ciddi tehlike altında,

Setra Aquaplus Seri Su Arıtma

Setra Aquaplus Seri Su Arıtma

Aquaplus Setra Serisi Cihazları

Belediyelerimizin bırakın olan Deniz Suyu Arıtma sistemlerinin yönetilmesini sağlamak bir yana dursun , olanı da Siyasi Şova dönüştürerek, kapatmak hatta açmamak için ellerinden geleni yaptıkları gibi. Bu sorumsuzluk Deniz Salyası Müsilajın etki alanının çoğalmasına sebep vermiştir. “İnsan bilmediğinin düşmanıdır” derler. Gereksiz görülen ileri teknoloji Arıtma Sistemlerini kapatmakla  tasarruf sağladığını düşünen bir yönetimin ülkeye verdiği zararın boyutlarını tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek.

“EVSEL VE KANALİZASYON ATIKLARI”

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin büyük oranda evsel ve kanalizasyon atıklarından kaynaklanmaktadır . Yüksek miktarlarda bir kirlilik deniz suyuna karışması sonucunda oluşan bir olaydır. Daha çok evsel ve kanalizasyon atıklarından kaynaklanıyor. Bu önemli bir bulgu, Diğer bir bulgumuz ise müsilaja neden olan canlılardı.

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDEN OLUR?

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca ileri teknoloji Arıtım sistemlerinin olmaması veya bunların iyi yönetilememesi çevre kirliliğinin denizlere direk yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi’ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında. Diğer taraftan şebek suları dahil insan yaşamı için Arıtma sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Makale Yazarı – Adıyaman Su Arıtma

© 2023 Adıyaman Su Arıtma Evsel & Endüstriyel Sistemleri | Tüm hakkı saklıdır.

Hemen Ara