Adıyaman Su Arıtma Evsel ve Endüstriyel Sistemler

TDS Nedir ?

23 Eylül 2019      2051 Okuma

TDS metre Ph Metra

TDS Nedir?

TDS kelime anlamı ile İngilizce bir kelime olup “Total Dissolved Solids” yani “Toplam Çözünmüş Katı Madde Miktarı” manasına gelmektedir. Su içerisinde çözünmüş katıların varlığı ile maddesel olarak bize bilgi verir.

TDS cihazı suda bir analiz yapmaz, sadece çözünmüş katı maddelerin miktarı hakkında bilgi verir. Bu maddelerin tek tek yararlı mı zararlı mı hangi oranlarda suyun içerisinde bulunduğu hakkında en ufak bilgi vermez. PPM (past part million) milyon da bir konsantrasyon cinsinden toplam çözünmüş katı madde miktarını verir. Temiz su kaynağı bulmak gitgide güçleşiyor, reverse ozmos sistemleri de gelecekte temiz su elde etmek için vazgeçilmez yöntemlerden biri olacaktır.

TDS sonuçları kıyaslanarak iki cihazın iyi çalışıp çalışmadığı hakkında da yorum yapılamaz. Aynı marka iki cihaz faklı TDS sonuçları verebilmektedir. Burada giriş suyu TDS miktarı da önemlidir. Örneğin giriş suyu TDS’i 120 olan bir cihaz %95 verimle çalışıp 6ppm değerini verirken 480 olan bir cihaz yine %95 verimle çalışıp 18ppm değerini verebilmektedir. TDS değerini yalnıza giriş suyu kalitesi de etkilemez, membran üretimi, su basıncı, su sıcaklığı gibi faktörler de  TDS değerlerini etkileyebilmektedir. Aynı apartmanda farklı sonuçlara rastlamak mümkün olabilmektedir. Reverse osmos cihazları çok küçük gözenek yapısına sahip olduğundan şebeke sularındaki kirlilikler zamanla bu gözenekleri tıkamaya başlar. Dolayısıyla reverse osmos cihazlarında zamanla verim kaybının yaşanması çok normaldir. Suyun kirlilik durumuna ve tüketilen su miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama her yıl reverse osmos cihazlarının %25 verim kaybı ile çalıştıklarını söyleyebiliriz. Cihazı ilk satın aldığınız zaman ile 1 yıl sonraki zaman süreci içerisinde su kalitesi farklılık gösterecektir.

Cihaz verimini ölçebilmek için TDS metre denilen TDS ölçüm cihazları geliştirilmiştir.

El tipi TDS metreler reverse osmos cihazı olanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Burada çeşme suyundan numune alınarak TDS miktarı saptanır, cihazın çeşmesinden alınan su ile de ikinci TDS değeri tesbit edilir. Çeşme suyu TDS değerinden cihaz çeşmesindeki TDS değerini çıkarıp çeşme suyundaki TDS değerine böldüğümüz vakit cihazın verimini bulmuş oluruz. Bu verim ilk başlarda %90-99 oranlarında iken zamanla düşmeye başlayacaktır. Suyunuzda ağır metaller, toksin meteryaller gibi kirletici maddeler yoksa membran değişimini %50 verim kaybı gerçekleşene kadar bekletebilirsiniz.

Giriş suyu TDS değerleri mevsimsel olarak da farlılık gösterebilmektedir.

Baraj, göl, nehir gibi yüzeysel sular yaz aylarında buharlaşarak içeriğindeki toplam çözünmüş katı madde konsantrasyonu otomatik olarak artar. Yeraltı sularından elde edilen sularda da mevsimsel olarak farklılıklar yaşanabilmektedir. TDS değerleri kıyaslanırken mevsimsel değişimler de göz önüne alınmalı cihaz verimi giriş suyu TDS değerleri TDS metre ile ölçülerek kontrol edilmelidir.

© 2024 Adıyaman Su Arıtma Evsel & Endüstriyel Sistemler | Tüm hakkı saklıdır.

Hemen Ara